Archív pozvánok - 2019

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
19.03.2019Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019. Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
15.03.2019Elektronická schránka pre školy *novinky a povinnosti*Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Erika Kusyová
12.03.2019Správa obecných nájomných bytov a nebytových priestorov  *pracovné stretnutie pre majiteľov a správcov*Štrbské Pleso, hotel Trigan JUDr. Lýdia Budziňáková, RNDr. Marián Burda
08.03.2019Novela zákona o finančnej kontrole od 1.1.2019 a výkon finančnej kontroly v praxiPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Oxana Hospodárová
07.03.2019Právne základy pre obce nielen pre (novo)zvolených - II. Prešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71 JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
28.02.2019Správa registratúry pre stredné školyPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Ľubica Kováčová
26.02.2019Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. *Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
19.02.2019Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených I.Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
14.02.2019Správa registratúry pre obce  (Levoča)Levoča, MsKS, Námestie Majstra Pavla 54 Mgr. Ľubica Kováčová
13.02.2019Správa registratúry pre obce *nielen pre novozačínajúcich*Prešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71 Mgr. Ľubica Kováčová
07.02.2019Elektronická schránka obce - novinkyPrešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71 Ing. Erika Kusyová
06.02.2019Obec a odpady *povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Peter Gallovič
30.01.2019Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 JUDr. Mária Stahovcová
22.01.2019Novela zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová
16.01.2019Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2018Prešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71 Ing. Mária Brániková, CA
Pozvánky