Archív pozvánok - 2019

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
18.11.2019Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a POPodbanské, Grandhotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Iveta Kohanová
18.11.2019Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav. Vzťahy obce a urbáru.Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 JUDr. Marek Maslák, PhD.
15.11.2019ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU pri výkone verejnej moci s osobitným zameraním na samosprávuKošice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Tomáš Buzinger
13.11.2019Riadenie materskej školy - nové požiadavkyPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
12.11.2019Účtovná závierka pre RO a PO zriadené obcou a VÚC k 31.12.2019Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
07.11.2019Obec a kataster - nové povinnosti obce pri zápise do katastraPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Iveta Ivanocová
06.11.2019Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch obcí k 1.9.2019 *pracovný poriadok a organizačný poriadok obce*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
28.10.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Jana Dráčová, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin
28.10.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin
23.10.2019Daň z nehnuteľnosti a miestny poplatokPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Iveta Ištoková
23.10.2019KURZ RIADITEĽA ŠKOLY Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
21.10.2019Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiskaInštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 KošiceIng. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ
18.10.2019Seminár pre hlavných kontrolórovPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Oxana Hospodárová
15.10.2019Finančné výkazníctvo v obciach a ich RO a PO Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Mária Kasmanová
09.10.2019Povinnosti obcí pri úprave chovu hospodárskych zvierat *zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti *Prešov, ODK, Námesti mieru 1 JUDr. Bohuslav Harviľák
08.10.2019MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA -  ako na mzdy a personalistiku -  ako na mzdy a personalistikuPenzión Juliana, Zempl. Šírava, Kaluža-Kamenec Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
03.10.2019Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
30.09.2019Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov 2 dniPenzión Juliana, Zemplínska šíravaIng. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD.
30.09.2019Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov 3 dniPenzión Juliana, Zemplínska šíravaIng. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Erika Kusyová
25.09.2019Pracovné stretnutie pre starostov východného SlovenskaPodbanské, Grandhotel Permon Ing. Oxana Hospodárová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Erika Kusyová , J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová
19.09.2019Školské stravovanie v obciach, RO a PO zriadených obcou *účtovanie a vykazovanie*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
17.09.2019Manažment a aplikačná prax školskej jedálne v školskom roku 2019/2020 Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mária Pancuráková, Ing. Silvia Tokárová
11.09.2019Register adries *referenčnosť a využitie pri sčítaní osôb, bytov a domov 2021*Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Juraj Muravský
27.06.2019Správa registratúry pre orgány verejnej moci a podnikateľské subjektyPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Ľubica Kováčová
25.06.2019Elektronická schránka v praxi  *praktický kurz pre obce a školy*Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14 Ing. Erika Kusyová
25.06.2019Správa registratúry pre zariadenia sociálnych služieb, podniky a orgány verejnej mociPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Ľubica Kováčová
20.06.2019Správa registratúry pre obcePrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Ľubica Kováčová
17.06.2019Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Terézia Urbanová, JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo
17.06.2019Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Terézia Urbanová, PhDr. Dušan Gallo
14.06.2019Osvedčovanie listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcamiPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 JUDr. Maroš Bučko
13.06.2019Správa registratúry pre obcePrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Ľubica Kováčová
12.06.2019Akreditovaný kurz: Základy kontroly v územnej samospráve - 4. časť kurzuKošice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová
12.06.2019Elektronická schránka v praxi  *praktický kurz na PC pre obce a školy*Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14 Ing. Erika Kusyová
07.06.2019Mzdová účtovníčka v 2. Q. 2019Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Pavol Kukučka
05.06.2019Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárovHotel Trigan, Štrbské Pleso Mgr. Agáta Krupová , PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
05.06.2019Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novínŠtrbské Pleso, Hotel Trigan PhDr. Katarína Čižmáriková , PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
29.05.2019NOVÝ zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
27.05.2019Elektronické schránky v praxi pre obe a školyPrešov, Hotel Lineas, Budovateľská 14Ing. Erika Kusyová
14.05.2019Základy finančného riadenia obcePrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Oxana Hospodárová
10.05.2019Školská samospráva - ustanovenie, činnosť, kompetencie - výberové konanie na riaditeľa školyPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Mária Stanislavová
09.05.2019Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*Prešov, Hotel Lineas, Budovateľská 14Ing. Erika Kusyová
07.05.2019Verejné obstarávanie po zmenách platných od 1.1.2019Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1Ing. Dušan Mihok
02.05.2019TRHOVÉ MIESTA v obciach * úlohy obcí pri zriaďovaní, prevádzke a určovaní podmienok predaja výrobkov*Košice, SBD II., Bardejovská 3JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK
30.04.2019Správa registratúry pre školyPrešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71 Mgr. Ľubica Kováčová
25.04.2019Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre školy*Prešov, Hotel Lineas, Budovateľská 14Ing. Erika Kusyová
24.04.2019Najčastejšie chyby samospráv pri plnení informačných zákonných povinnostíPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3Mgr. Vladimír Pirošík
16.04.2019Valné zhromaždenie RVC PrešovPrešov, Reštarácia Mladosť, Pod Kalváriou 36
15.04.2019Správa registratúry pre obce a školy - Stará ĽubovňaStará Ľubovňa, Okresný úrad, Nám. gen. Štefánika 1 Mgr. Ľubica Kováčová
12.04.2019Správa registratúry pre školyPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
11.04.2019Pracovný poriadok školy - zmeny a aktualizácie *organizačný poriadok, pracovné náplne zamestnancov v školách*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3Mgr. Katarína Tamášová
10.04.2019Správa registratúry pre školyPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
09.04.2019Správa registratúry pre školyPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
08.04.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Ing. Michal Kán
08.04.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Ing. Michal Kán
05.04.2019Správa registratúry pre školyPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
04.04.2019Správa registratúry pre CPPPaPPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
02.04.2019Pracovné stretnutie pre starostov východného SlovenskaHorný Smokovec, hotel Bellevue doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Lýdia Budziňáková, JUDr. Jana Dráčová , Ing. Radovan Rogos
27.03.2019Pracovné stretnutie riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová , prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., Mgr. Blanka Tomková, PhD.,
27.03.2019GDPR a jeho aplikácia v samosprávnej praxiPodbanské, Grandhotel PermonJUDr. Pavel Nechala, PhD.
22.03.2019Správa registratúry pre školyPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
21.03.2019Správa registratúry pre školyPrešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71 Mgr. Ľubica Kováčová
19.03.2019Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019. Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
15.03.2019Elektronická schránka pre školy *novinky a povinnosti*Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Erika Kusyová
12.03.2019Správa obecných nájomných bytov a nebytových priestorov  *pracovné stretnutie pre majiteľov a správcov*Štrbské Pleso, hotel Trigan JUDr. Lýdia Budziňáková, RNDr. Marián Burda
08.03.2019Novela zákona o finančnej kontrole od 1.1.2019 a výkon finančnej kontroly v praxiPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Oxana Hospodárová
07.03.2019Právne základy pre obce nielen pre (novo)zvolených - II. Prešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71 JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
28.02.2019Správa registratúry pre stredné školyPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Ľubica Kováčová
26.02.2019Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. *Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
19.02.2019Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených I.Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
14.02.2019Správa registratúry pre obce  (Levoča)Levoča, MsKS, Námestie Majstra Pavla 54 Mgr. Ľubica Kováčová
13.02.2019Správa registratúry pre obce *nielen pre novozačínajúcich*Prešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71 Mgr. Ľubica Kováčová
07.02.2019Elektronická schránka obce - novinkyPrešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71 Ing. Erika Kusyová
06.02.2019Obec a odpady *povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Peter Gallovič
30.01.2019Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 JUDr. Mária Stahovcová
22.01.2019Novela zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
16.01.2019Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2018Prešov, Odborový dom kultúry, zasadačka č. 71 Ing. Mária Brániková, CA
Pozvánky