Archív pozvánok - 2018

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
06.12.2018Úlohy mzdového účtovníka na prelome rokovPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Pavol Kukučka
03.12.2018Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Dr. Nora Lauková , Umelecká agentúra LETart, Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová, Barbara Gindlová
28.11.2018Elektronický výkon verejnej moci *v podmienkach samosprávy a školstva - eGovernment* Okresný úrad Námestie mieru 3 081 92 Prešov Slovensko Mgr. Michal Belohorec
26.11.2018Zasadnutie zastupiteľstva po komunálnych voľbách * kreovanie orgánov, rokovanie, odmeňovanie,  povinnosti orgánov obce*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
14.11.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., JUDr. Jana Dráčová , Ing. Michal Kán
14.11.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Mgr. Michal Belohorec, JUDr. Jana Dráčová , Ing. Michal Kán
13.11.2018Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2017Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
06.11.2018Jesenný seminár pre hlavných kontrolórov obcí, miestPrešov, ODK - Námestie mieru 1 Ing. Oxana Hospodárová
31.10.2018Úlohy na konci volebného obdobia a odmeňovanie volených funkcionárov obcíPrešov, ODK - Námestie mieru 1 Ing. Oxana Hospodárová
24.10.2018Aktuality vo verejnom obstarávaníPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Iveta Beslerová
18.10.2018MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA OBCE A ŠKOLY / 2.časťHotel Glamour, Zempl. Šírava, časť KalužaJUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
16.10.2018Inventarizácia majetku záväzkov a rozdielov majetku a záväzkovPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
11.10.2018Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôlPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
10.10.2018Miestne dane a poplatok za KO a DSOPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Iveta Ištoková
05.10.2018Vedenie pokladnice *z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Mária Kasmanová
25.09.2018Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaHorný Smokovec, hotel Bellevue Ing. Michal Lažo, JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo
20.09.2018Záškoláctvo a jeho postihovaniePrešov, ODK - Námestie mieru 1 JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
17.09.2018Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov, zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v náväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch,  v znení neskorších zmien, vymáhanie  daňových nedoplatkov - Novela Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodného zákonníka.Hotel Vinnay, Vinné jazeroIng. Gašparovičová, JUDr. Ney
17.09.2018Úlohy obce v sociálno právnej ochrane a kuratele - Zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. od 1.4.2018 – pôsobnosť obce a financovanieKošice, SBD II., Bardejovská 3 PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
13.09.2018Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka *aplikačné zmeny v roku 2018*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 JUDr. Maroš Bučko
07.09.2018Aplikácia zákonníka práce v praxiPrešov, ODK - Námestie mieru 1 JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
03.09.2018Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO v rozsahu 40 vyučovacích hodín, celkovo 5 dní: 3.-4.9.2018 a 11.-13.9.2018Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou, 13/A Ing. Terézia Urbanová
22.06.2018Úloha mzdového účtovníka v II. a III. Q. 2018Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Pavol Kukučka
19.06.2018Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadeníPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
13.06.2018Aplikácia Zákonníka práce v praxiPrešov, ODK - Námestie mieru 1 JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
06.06.2018Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon Ing. Mária Kasmanová, Ing. Michal Lažo, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
06.06.2018Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon Ing. Mária Kasmanová, Ing. Michal Lažo, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
24.05.2018Správa registratúry *od prijatia spisu po jeho vyradenie*Sabinov, MsÚ - veľká zasadačka, Námestie slobody 57Mgr. Ľubica Kováčová
21.05.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., Ing. Tibor Schlosser, CSc.
21.05.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Katarína Krasová, LL.M.
21.05.2018 MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA ŠKOLY A OBCE - ako na mzdy a personalistiku, krok po kroku Hotel Eurobus, Zempl. Šírava, časť KalužaMgr. Tamášová, JUDr. Žofčinová PhD.
18.05.2018Ochrana osobných údajov - nové pravidlá v roku 2018 po novele platnej od 25.5.2018Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
16.05.2018Zákon o sociálnych službách a komunitný plán sociálnych služiebPrešov, ODK - Námestie mieru 1 PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
10.05.2018Veľká novela zákona o obecnom zriadení *od 1.4.2018*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
03.05.2018Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárovŠtrbské Pleso, hotel Trigan Mgr. Agáta Krupová, JUDr. Vladimír Pirošík, Mgr. Ľubica Kováčová
03.05.2018Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novínŠtrbské Pleso, hotel Trigan PhDr. Katarína Čižmáriková, JUDr. Vladimír Pirošík, Mgr. Ľubica Kováčová , Mgr. Peter Kubínyi, PhD.
25.04.2018Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaPodbanské, hotel Permon Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Pavol Kukučka, PhDr. Dušan Gallo , Patrícia Popovičová, Ing. Pavel Kopčík
20.04.2018Špecifiká modernej správy registratúry *pre špeciálne školy, CVČ, CPPPaP ...*Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
19.04.2018Pracovné stretnutie hlavných kontrolórovPrešov, ODK - Námestie mieru 1 Ing. Oxana Hospodárová
19.04.2018Špecifiká modernej správy registratúry *pre zariadenia sociálnych služieb*Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
18.04.2018Správa registratúry *od prijatia spisu po jeho vyradenie*Sabinov, MsÚ - veľká zasadačka, Námestie slobody 57 Mgr. Ľubica Kováčová
17.04.2018Štandardy pre eGovernment a zverejňovaniePrešov, Okresný úrad, Nám. mieru 3 Ing. Erika Kusyová
11.04.2018Pracovné stretnutie riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová, JUDr. Vladimír Pirošík, Ľubomíra Hnátová, PhD., Ing. Dr. Nora Lauková
10.04.2018Finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z.z. *praktické rady a príklady*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Oxana Hospodárová
06.04.2018Konsolidovaná účtovná závierka v samosprávePrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Miriam Majorová, PhD.
06.04.2018Špecifiká modernej správy registratúry *pre obce okresov Prešov a Sabinov*Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
05.04.2018Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obciPrešov, ODK - Námestie mieru 1 PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
05.04.2018Špecifiká modernej správy registratúry *pre školy okresov Prešov a Sabinov*Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
23.03.2018Špecifiká modernej správy registratúry *pre stredné školy okresu Prešov a Sabinov*Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
21.03.2018Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2018Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
19.03.2018Špecifiká modernej správy registratúry   *pre štátne inštitúcie*Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
15.03.2018Cestovné náhrady *evidencia a účtovanie*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Mária Kasmanová
12.03.2018Špecifiká modernej správy registratúry *pre školy okresov Prešov a Sabinov*Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
09.03.2018Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadeníPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová
07.03.2018Špecifiká modernej správy registratúry *pre školy okresov Prešov a Sabinov*Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
06.03.2018Obec a odpady *povinnosti obce podľa zákona č. 75/2015 Z.z.*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Peter Gallovič
02.03.2018Špecifiká modernej správy registratúry *pre obce okresu Prešov a Sabinov*Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
01.03.2018Špecifiká modernej správy registratúry *pre obce okresu Prešov a Sabinov*Prešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
23.02.2018Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017Prešov, ODK - Námestie mieru 1 Ing. Mária Brániková
21.02.2018Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
13.02.2018Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 JUDr. Mária Stahovcová
09.02.2018Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl, školských zariadeníPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová
30.01.2018Novela zákona o ochrane osobných údajov *povinnosti samosprávy po novele platnej 25.5.2018Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 JUDr. Vladimír Pirošík
17.01.2018Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľstva SRPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 JUDr. Maroš Bučko
Pozvánky