Etiketa a Protokol ako jeden z hlavných pilierov úspešnej samosprávy podujatie preložené na jeseň

Termín

21. jún 2024, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Sobrance, MsKS, Námestie Slobody 580, zasadačka 1.posch.

Kategória:

prezenčný praktický seminár

Cieľová skupina:

volení predstavitelia, odborní zamestnanci miest a obcí na úseku kontaktu s verejnosťou, a ďalší, ktorí sú súčasťou organizovania verejných podujatí

Kapacita:

50

Uzávierka:

17.06.2024

Variabilný symbol:

210624

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

30 €

Cena pre nečlenov:

45 €

Program:

  • Základné princípy a pravidlá

  • Dress Code – obliekanie

  • Pozvánky

  • Insignie

  • Vítanie návštev ( najmä štátnych)

  • Ostatné náležitosti pri príprave podujatí v obci / meste

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii prípadne e-mailom

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.