Evidencia odpadov a novinky od 1.1.2024 a príprava ohlásení za rok 2023

Termín

16. február 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-22. február 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/záznam z webinára

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, odborní zamestnanci miest a obcí, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

100

Uzávierka:

16.02.2024

Variabilný symbol:

160224

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

  • Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva – schválené a pripravované

  • Prehľad dôležitých ustanovení zákona o odpadoch súvisiacich s evidenčnou povinnosťou

  • Osobitné prúdy odpadov - stavebné odpady

  • Komunálne odpady

  • Administratívne nástroje – povolenia a registrácie

  • Evidencia odpadov – evidenčný list odpadu

  • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

  • Ďalšie evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii, prípadne e-mailom

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.