NOVÁ vyhláška kvalifikačných predpokladov a Pracovný poriadok školy podľa noviel platných od 1.9.2023 Zmena termínu - pôvodný termín 26.9.2023

Termín

24. október 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
25.-31. október 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl (obce, mestá, MČ, iné subjekty) a školských zariadení, riaditelia škôl, starostovia obcí, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

24.10.2023

Variabilný symbol:

260923

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

PRACOVNÝ PORIADOK školy v nadväznosti na novelu zákona č. 138/21019 Z. z., a na novelu  zákona č. 553/2003 Z. z.

+ NOVÁ vyhláška o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ

 

  • Prehľad  zmien zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na aktuálny stav

  • Prehľad zmien zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme na aktuálny stav

  • NOVÁ vyhláška o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ č. 173/2023 Z. z. platná od 1.9.2023

  • Aktualizovaný PRACOVNÝ PORIADOK školy v nadväznosti na novely „školských“ zákonov na platný právny stav 1.9.2023


Pracovný materiál: súčasťou podujatia  sú  materiály, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.