Výstavba telekomunikačných vedení - legislatívne zmeny od 1.9.2023 podľa z. 205/2023 Z.z.

Termín

12. september 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
13.-20. september 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, odborov rozvoja a výstavby, štatutári, zamestnanci okresných úradov, špeciálnych stavebných úradov, ostatní záujemcovia a tému

Kapacita:

100

Uzávierka:

12.09.2023

Variabilný symbol:

120923

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • nové pravidlá pri rozhodovaní stavebných úradov od 1.9.2023 zmena v rozhodovaní v územných konaniach o umiestnení stavby (Zákon 205/2023 Z.z. z 9. mája 2023 o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy)

  • porovnanie znenia právnych predpisov do 31.8 a od 1.9.2023 v časti povoľovania výstavby telekomunikačných vedení - Zákon 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení do 31.8.2023 a v dôsledku noviel  z. 205/2023 Z.z. a 287/2023 Z.z. v novom znení

  • prechodné ustanovenia - ako pokračovať v začatých konaniach

  • zmeny súvisiace s prechodom na nové konania o výstavbe od 1.4.2024 v súvislosti s témou

  • usmernenia a oznámenia k téme Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.