Konferencia RVC Michalovce presun z pôvodného termínu 12.9.2023 na nový termín

Termín

19. október 2023, Začiatok: 10:00

Miesto konania:

Michalovce, Hotel Družba , J. Hollého 1

Lektor:

Kategória:

konferencia

Cieľová skupina:

štatutárni zástupcovia RVC Michalovce

Uzávierka:

17.10.2023

Organizátor:

RVC Michalovce

Program:

 1. Otvorenie konferencie a privítanie delegátov VIII. Konferencie RVC Michalovce
 2. Schválenie programu rokovania a voľba členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti RVC za roky 2019-2022
 4. Správa o finančnom hospodárení a činnosti kontrolnej komisie
 5. Návrh na zmenu stanov RVC Michalovce
 6. Diskusia
 7. Voľba členov Rady a Kontrolnej komisie
 8. Prestávka – zasadnutie Rady RVC, voľba predsedu a podpredsedu Rady RVC a predsedu Kontrolnej komisie RVC Michalovce
 9. Informácia o voľbe predsedov
 10. Návrh a schválenie uznesenia
 11. Záver, Obed

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.