ZÁŠKOLÁCTVO a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona

Termín

22. máj 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
23.-30. máj 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a ich zástupcovia všetkých typov škôl, odborní zamestnanci obce/mesta/MČ a iných zriaďovateľov, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

22.05.2023

Variabilný symbol:

220523

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  1. Kompetencie riaditeľa základnej školy

  2. Kompetencie obce

  3. Priestupková zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

  4. Trestnoprávna zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

  5. Priestupkové konanie na obci – vzory

  6. Konkrétne aplikačné problémy z praxe

Pracovný materiál: Súčasťou rozsiahlych materiálov pre účastníkov seminára budú aj VZORY rozhodovacej činnosti ako aj VZORY pre školy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.