Archivácia úradu - vyraďovacie konanie a správa registratúry

Termín

18. apríl 2023, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie

Miesto konania:

Michalovce, Vysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23

Kategória:

prezenčný praktický seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, úradov štátnej správy a nimi zriadených organizácii, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

55

Uzávierka:

17.04.2023

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Otvorenie

  • Nová úprava registratúrneho plánu

  • Vyraďovacie konanie

  • Návrh na vyradenie záznamov

  • Zoznamy registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“

  • Zoznamy registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“

  • Odovzdávací zoznam

  • Registratúrny denník elektronicky

  • DiskusiaVaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.