VEDENIE POKLADNICE a obeh ostatných účtovných dokladov

Termín

29. november 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
30. november - 6. december 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómky/-ovia a účtovníčky/-ci obcí, miest, MČ, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrolóri/-ky, ostatní záujemcovia/kyne o problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

29.11.2022

Variabilný symbol:

291122

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 1. Právna úprava vedenia pokladnice

 2. Pokladnica a ostatné účtovné doklady  v rámci obehu účtovných dokladov – vnútorný predpis po novele zákona o účtovníctve

 3. Evidencia došlých faktúr a ostatných účtovných dokladov + krycí list po novele zákona o účtovníctve

 4. Poskytovanie a účtovanie preddavkov z pokladnice

 5. Reprezentačné  výdavky a výdavky na propagáciu – vnútorný predpis

 6. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady

 7. Vedenie pokladničnej knihy – vnútorný predpis po novele zákona o účtovníctve

 8. Inventarizácia pokladnice

 9. Účtovanie pokladnice

 10. Účtovanie platieb uskutočnených platobnými kartami

 11. Účtovanie zaokrúhľovania po 1.7.2022

 12. Pokladnica a základná finančná kontrola

 13. Diskusia

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.