Ohlasovanie -  drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci

Termín

29. september 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
30. september - 6. október 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obecných úradov, ktorí majú v náplni práce ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, zamestnanci spoločných stavebných úradov, starostovia obcí

Kapacita:

100

Uzávierka:

29.09.2022

Variabilný symbol:

290922

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Cieľ seminára:

Ponúknuť starostom a zamestnancom obecných úradov, ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku, výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri ohlasovaných stavebných činnostiach bol v súlade so zásadami zákonnosti.

Obsahová štruktúra:

  1. Stavba (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

1.1. Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác

1.2. Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

  1. Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác

2.1. Náležitosti ohlásenia

2.2. Postup stavebného úradu pri ohlásení

  1. Preskúmanie zákonnosti postupu stavebného úradu pri ohlásení

3.1. Konanie o proteste prokurátora

3.2. Upozornenie prokurátora

3.3. Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

  1. Zisťovanie neohlásených stavieb -  štátny stavebný dohľad

  2. Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

5.1. Overenie pasportu drobnej stavby

5.2. Konanie o dodatočnom povolení stavby

5.3. Stavba na cudzom pozemku

5.4. Konanie o odstránení nelegálnej stavby

5.5. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

  1. Sankcie za neohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

6.1. Priestupky

6.2. Správne delikty

Študijné materiály:

Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to:

-        podrobné poznámky k téme Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,

-       VZORY správnych aktov vydávaných obcami ako stavebnými úradmi pri ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a tiež v prípade protestu prokurátora (spolu 13 vzorov).

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

admin2

27.9.2022 o 09:59

Reagovať

Rád by som sa opýtal pani Spišiakovej, aké podklady by mal stavebný úrad vyžadovať v prípade prerábky bytového jadra, keď sa jedná o vybúranie umnakartového jadra a nahrádza sa murovaným. V zásade sa jedná o drobné stavebné úpravy kde podľa vyhlášky 453/2000 nie je potrebné priložiť ani poriadny výkres alebo zjednodušený výkres. Je v poriadku keď si vyžadujeme pri každých búracích prácach v bytovom dome vyjadrenie statika? Hoc aj jednou vetou a to aj v prípade búrania umakartového jadra.