Práca v  elektronickej schránke - pre školy a školské zariadenia presun z 22.9.2022 na nový termín -praktický seminár

Termín

10. október 2022, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

Michalovce, Vysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia všetkých typov škôl, odborní zamestnanci škôl a obcí pri školách bez právnej subjekt.

Kapacita:

35

Uzávierka:

09.10.2022

Variabilný symbol:

220922

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

40 €

Cena pre nečlenov:

55 €

Program:

1. Základné nastavenia a postupy

 • udeľovanie oprávnenia na prácu s elektronickou schránkou
 • nastavovanie oznámení v elektronickej schránke
 • vytváranie priečinkov
 • odosielanie podaní na iné úrady

2. Vydávanie rozhodnutí

 • príprava na vydanie rozhodnutia, čo je potrebné pripraviť
 • vyhľadávanie adresátov
 • vytváranie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu
 • podpisovanie rozhodnutia, ako získať certifikáty
 • odosielanie a postup doručovania v prípade, ak rodič nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
 • vyznačenie právoplatnosti
 • registratúra a vedenie spisu

Odporúčanie pre účastníka, pripravte si:

 • zriadená el. schránka inštitúcie pre právne postavenie OVM
 • inštalácie - zo slovensko.sk, ovládače ku certifikátu
 • pre vstup do schránky:
 • poverená osoba má udelený prístup, prinesie si eID a BOK, čítačku
 • alebo štatutár, rovnako eID a BOK, čítačka
 • mandátny certifikát pre štatutára, riaditeľa, prípadne aj jeho štatutárneho zástupcu
 • vlastný notebook, elektronický občiansky preukaz, BOK, čítačku

Pripravte si:

 • informácie o rodičoch = adresátoch
 • text rozhodnutia  vo formáte PDF

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.