Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Termín

16. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-23. máj 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl, starostovia obcí, zriaďovatelia škôl a školských zariadení, odborní zamestnanci (mzdári, personalisti), kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

16.05.2022

Variabilný symbol:

160522

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

  • prehľad aktuálnej legislatívy a zásadných zmien

  • náležitosti pracovného poriadku

  • náležitosti organizačného poriadku

  • vzťahy so zástupcami zamestnancov (odborová organizácia – zamestnanecký dôverník – zamestnávateľ) a ich kompetencie, práva

  • schvaľovanie a prerokovanie dokumentov

  • riešenia pre každodennú prax

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál vzorový *Pracovný poriadok* , vzorový *Organizačný poriadok*, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.