Správne konanie so špecifikami pre školy a školské úrady

Termín

26. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
27. január - 2. február 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia, zástupcovia a odborní zamestnanci všetkých typov škôl, starostovia a odborní zamestnanci miest a obcí a školských úradov

Kapacita:

150

Uzávierka:

25.01.2022

Variabilný symbol:

260122

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

V rámci celého Slovenska realizuje prokuratúra od roku 2010 previerky na obciach a základných školách a prednáška reaguje na konkrétne zistenia a nedostatky pri postihovaní záškoláctva v správnom a trestnom konaní. Jedná sa o delenú kompetenciu medzi základnou školou a obcou a preto je prednáška vhodná tak pre školy ako aj pre obce.

Obsahom prednášky budú konkrétne príklady, kde došlo k pochybeniam, ako správne postupovať pri aplikácii jednotlivých právnych predpisov:

1. Kompetencie riaditeľa základnej školy

2.  Kompetencie obce

3.  Priestupková zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

4.  Trestnoprávna zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

5.  Správne priestupkové konanie na obci – vzory

6.  Konkrétne aplikačné problémy z praxe

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.