Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a niektoré zmeny v odmeňovaní

Termín

18. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
19.-25. január 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl, starostovia obcí, odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl a školských zariadení, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

17.01.2022

Variabilný symbol:

180122

Organizátor:

RVC Michalovce,RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 • Pracovná činnosť pedagogického zamestnanca

 • Zmeny v posudzovaní nadčasovej práce pedagogického zamestnanca

 • Zmeny v kvalifikačných predpokladoch

 • Bezúhonnosť  a nové pravidlá preukazovania bezúhonnosti

 • Nová kategória pedagogických zamestnancov - školský digitálny koordinátor

 • Zaraďovanie do kariérových stupňov (I. a II. atestácia )

 • Zmeny v profesijnom rozvoji  a plán profesijného rozvoja

 • Zmeny v adaptačnom vzdelávaní a v aktualizačnom vzdelávaní

 • Podpora aktivít profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl

 • Novinky v hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov

 • Zmeny v centrálnom registri

 • Nové pravidlá pre prerušenie výkonu pracovnej činnosti

 • Odstupné pri skončení pracovného pomeru pri  nadobudnutí 65 r.

 • Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

 • Zmeny v zákone č. 553/2003 Z. z.  – osobný príplatok, príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčas

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Dominika

18.1.2022 o 08:57

Reagovať

Dobrý deň, môže byt učiteľke v nultom ročníku priznaná prvá atestacia, ak ju vykonala v kategórii učiteľ prvého stupňa hoci bola nekvalifikovaná a až teraz získala požadované vzdelanie? Ďakujem

Janka

17.1.2022 o 12:03

Reagovať

Zamestnancovi je od 1.12.2021 vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj PZ vo výške 6% z platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávanie (v rozsahu 100 hodín) podľa § 64 ods. 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 138/2019 Z.z. Od 1.1.2022 mu priznaný príplatok bude ponechaný? Od 1.1.2022 bude príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie najviac vo výške 3%?

Janka

17.1.2022 o 12:03

Reagovať

Zamestnancovi je od 1.12.2021 vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj PZ vo výške 6% z platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávanie (v rozsahu 100 hodín) podľa § 64 ods. 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 138/2019 Z.z. Od 1.1.2022 mu priznaný príplatok bude ponechaný? Od 1.1.2022 bude príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie najviac vo výške 3%?

Ing. Dominika Badidová

13.1.2022 o 10:00

Reagovať

Dobrý deň, v rámci zmeny pri posudzovaní nadčasovej práce pedagogického zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického zamestnanca. Teda musí mať odučený celý svoj úväzok, aby si mohol vykázať prácu nadčas. Čo však v prípade štátnych sviatkov, prázdnin (polročných, jarných, veľkonočných, jesenných, vianočných), kedy je vyučovanie na škole prerušené alebo v prípade lekárskych vyšetrení učiteľa, kedy si svoj základný úväzok reálne neodučí? Vzniká mu vtedy nárok na nadčasovú hodinu alebo nie? Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.