Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022

Termín

13. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
14.-21. január 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári a odborní zamestnanci obcí, miest, ich rozpočtových a príspevkových organizácii, sociálne zariadenia a ďalšie organizácie

Kapacita:

150

Uzávierka:

12.01.2022

Variabilný symbol:

130122

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 1. Účinnosti novely

 2. Zmena finančných limitov

 3. Zmeny vo výnimkách

 4. Členenie zákaziek

 5. Zákazky s nízkou hodnotou, nové rozdelenie, postupy, výkon kontroly

 6. Súhrnné správy

 7. Jednotná elektronická platforma

 8. Zmeny v podmienkach účasti a vo vyhodnocovaní ponúk

 9. Zmeny v otváraní ponúk a rozsahu zverejňovaných údajov

 10. Zmeny k uzatvoreniu zmluvy, odstúpeniu od zmluvy

 11. Zmeny pri DNS

 12. Aukcia a superreverz, reverz

 13. Profesionalizácia VO

 14. Revízne postupy

 15. Ďalšie vybrané zmeny

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.