Zmeny v zdaňovaní stravovania zamestnancov od 1.1.2021 - praktický návod pre obce a školy *vzory a inštruktážne video*

Termín

27. november - 17. december 2021, Začiatok: 09:00 Videoseminár

Miesto konania:

videozáznam

Kategória:

inštruktážne video k praktickým pomôckam

Cieľová skupina:

ekonómovi/-ky, účtovníci/-čky, mzdári/-ky obcí, miest, VÚC, nimi zriadených RO a PO a iných právnych subjektov

Kapacita:

200

Uzávierka:

17.12.2021

Variabilný symbol:

261121

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

15 €

Cena pre nečlenov:

15 €

Program:

Naša lektorka Ing. Mária Kasmanová ponúkla pracovný materiál pre všetky inštitúcie verejnej správy k zmenám v zdaňovaní stravovania od 1.1.2022. My sme pre vás zabezpečili aj jej krátky výklad k správnemu používaniu vzoru vnútorného predpisu a k súvisiacim prílohám, ktoré si potrebuje každá inštitúcia upraviť na vlastné podmienky. Vzhľadom k množstvu povinností ku koncu roka, sme sa rozhodli poskytnúť vám všetko vo forme kratšieho inštruktážneho videa + kompletný pracovný materiál.

Obsah videa:

Od 1.1.2022 je povinnosťou každého zamestnávateľa poskytnúť možnosť výberu zamestnancom, ktorým zabezpečuje stravovanie formou gastrolístkov medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie.

Zmenou zákona o dani z príjmov od 1.1.2022 sa zjednotil postup zdaňovania príspevku zamestnávateľa na stravovania bez ohľadu na to, akým spôsobom zamestnávateľ stravovanie zabezpečuje.

 

Pracovný materiál – príloha k videu:

-        stravovanie o 1.1.2022 – doplnené o zmenu zákona o dani z príjmov ohľadom stravovania

-        metodické usmernenie MFSR k účtovaniu FPnS vrátane dodatku č.1

-        metodický pokyn FSSR k zdaňovaniu stravovania

-        príklady stravovania

-        Vnútorný predpis na zabezpečenie stravovania + prílohy k VP (vzor – každý zamestnávateľ si upraví na svoje konkrétne podmienky)

 

Tento pracovný materiál tvorí súčasť ponuky a zasielame vám ho spolu s linkom na video vo formátoch, ktoré môže priamo používať vo svojej práci.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.