ONLINE Konzultácie s doc.JUDr. Vladimírou Žofčinovou, PhD., * Pracovné právo - pracovná zmluva, pracovný pomer * Konzultácie

Termín

9. december 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
9. december 2021, Začiatok: 12:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári a odborní zamestnanci miest, obcí, VÚC, škôl, zariadení sociálnych služieb, a iných inštitúcií

Kapacita:

100

Uzávierka:

05.12.2021

Variabilný symbol:

091221

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

30 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Pozývame vás na odborné konzultačné podujatie, ktoré sme pripravili pod názvom ONLINE KONZULTÁCIE S...

S lektorkou doc. JUDr. Vladimírou Žofčinovou, PhD. sa zameriame na pracovnoprávnu oblasť – vybrané okruhy aktuálne v tomto období.

Po dohode s lektorkou sme vytvorili priestor na vaše problémy a hľadanie riešení. Pozývame vás zaslať svoju otázku v dostatočnom predstihu do 6.12.2021, aby lektorka pripravila odpovede. Počas podujatia už nebude priestor na nové otázky.

1. Pracovná zmluva

  • podstatné náležitosti, pravidelné náležitosti, náhodilé náležitosti
  • konkurenčná doložka- výkon inej zárobkovej činnosti,
  • forma pracovnej zmluvy, doložka neplatnosti

2. Pracovný pomer

  • súbežné pracovné pomery
  • pracovný pomer na dobu určitú a neurčitý čas
  • pracovný pomer na kratší pracovný pomer
  • vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru (výpoveď, výpovedná doba, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru)
  • odstupné a odchodné

3. Domácka práca a telepráca – novela Zákonníka práce (zákon č. 76/2021 Z. z.)-------------------------------------------------------

Pravidlá pre podujatia ONLINE KONZULTÁCIE S...

Tento druh podujatia reaguje na vaše otázky, ktoré zasielate a my sa snažíme pre vás vybudovať pravidelnú platformu na ich riešenie. Online priestor nám umožnil spájať sa cez celé Slovensko. Spoločným menovateľom bude vždy záujem o danú tému a váš praktický problém, alebo námet. Našou úlohou je dohodnúť termín a zameranie konzultácií. Zozbierať otázky, spolu s lektorkou ich logicky usporiadať a následne záujemcom zaslať link na podujatie, prehľad otázok (anonymizované) a počas podujatia pomáhať s ich prípadným dopĺňaním a podporovať živú diskusiu. Po podujatí spracujeme záznam a doplnený zoznam otázok. Všetko dáme k dispozícii účastníkom od nasledujúceho dňa. Úlohou lektorky je preštudovať doručené otázky, logicky ich usporiadať a v prípade potreby pripraviť podklady, pracovné pomôcky, alebo vzory, ktoré prispejú k detailnému rozboru problému a nájdeniu riešenia; potom samozrejme odborne viesť webinár.

 

Čo je úlohou účastníka?

Vašou úlohou je zaslať otázku, alebo námet. Nie je to však povinné, môžete sa konzultácií zúčastniť aj ako poslucháč a učiť sa na praktických námetoch od vašich kolegov. Prax je tvorcom situácií, na ktoré často nie je ľahké nájsť riešenie. Vzájomná výmena skúseností však dokáže skutočne pomáhať. Pozývame vás preto sa pýtať, ale aj podeliť sa so svojimi skúsenosťami.

Samozrejme, ako to pri našich podujataich býva zvykom, je potrebné sa prihlásiť vopred elektronicky, uhradiť vložné a po podujatí vyplniť hodnotenie. To nám pomáha pripravovať poduajtie, ktoré skutočne potrebujete a ktoré vám pomáhajú v práci.


Pracovný materiál:

K podujatiu nie je vopred pripravený pracovný materiál, pretože je založené na rozbore vami zaslaných otázok, podnetov a skúseností z praxe. Účastníci dostanú vopred zaslané otázky, po podujatí aj doplnené, odpovede nájdete vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.