Dokumentácia úradu po novom * nový zákon o archívnictve 364/2020 Z.z. * *Registratúra pre orgány verejnej moci * nový termín, pôvodne 8.11.2021

Termín

16. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
18.-25. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

orgány verejnej moci – obce, školy, DSS a iné organizácie – štatutári a odborní zamestnanci

Kapacita:

100

Uzávierka:

15.11.2021

Variabilný symbol:

081121

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  1. Zákon 364/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach

  2. Povinnosti pôvodcu registratúry

  3. Záznamy elektronické, neelektronické, kombinované

  4. Úradné doručovanie elektronicky

  5. Evidovanie záznamov klasicky alebo elektronicky

  6. Registratúrne stredisko

  7. Vyraďovacie konanie elektronicky

 


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Dargajová Mária

15.11.2021 o 23:15

Reagovať

je ešte možnosť vyraďovacieho konanie nie v elektronickej podobe

admin2

16.11.2021 o 08:36

Reagovať

Ďakujeme, otázka č.2