Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov

Termín

20. október 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
21.-27. október 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

: ekonómky a účtovníčky miest, obcí , škôl a ďalších organizácií, starostovia, riaditelia, odborní zamestnanci

Kapacita:

100

Uzávierka:

19.10.2021

Variabilný symbol:

201021

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 1. Právna úprava vedenia pokladnice

 2. Pokladnica a ostatné účtovné doklady  v rámci obehu účtovných dokladov – vnútorný predpis

 3. Evidencia došlých faktúr a ostatných účtovných dokladov + krycí list

 4. Poskytovanie a účtovanie preddavkov z pokladnice

 5. Reprezentačné  výdavky a výdavky na propagáciu – vnútorný predpis

 6. Príjmové a výdavkové pokladničné doklady

 7. Vedenie pokladničnej knihy – vnútorný predpis

 8. Inventarizácia pokladnice

 9. Účtovanie pokladnice

 10. Účtovanie platieb uskutočnených platobnými kartami

 11. Pokladnica a základná finančná kontrola

 12. Diskusia

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.