Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy

Termín

25. október 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
26. október - 2. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástup.všetkých typov škôl, odborní zamestnanci škôl a obcí pri školách bez právnej subjektivity

Uzávierka:

24.10.2021

Variabilný symbol:

131021

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1.       Registratúrny poriadok a plán s využitím osobnej zložky žiaka

2.       Dokumentácia pedagogická a dokumentácia žiaka

3.       Osobná zložka žiaka

4.       Registratúra školy a jej ukladanie

5.       Vyraďovacie konanie elektronicky

6.       Registratúrny denník klasický a elektronicky informačný systém na správu registratúry
7.       Diskusia


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.





Ako sa dostať na miesto?

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.