Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 * konzultačný seminár * Nové!

Termín

11. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
12.-18. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia škôl, odborný zamestnanci obcí, miest, RO a PO, hlavní kontrolóri, iní záujemcovia

Uzávierka:

11.05.2021

Variabilný symbol:

111205

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  1. Vymedzenie základných pojmov
  2. Stanovenie spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnávateľom (povinnosť, možnosť zamestnávateľa)
  3. Stanovenie výšky príspevku na stravovanie (príklady)
  4. Spôsob a termín vyplácania finančného príspevku na stravovanie
  5. Evidencia finančného príspevku na stravovanie
  6. Finančný príspevok na stavovanie – zdaňovanie príspevku, metodický pokyn finančnej správy SR
  7. Vnútorný predpis za zabezpečenie stravovania – aktualizácia
  8. Diskusia

 

 


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár

Konzultácie budú postavené na vašich otázkach,   preto nám ich píšte vopred  ( najneskôr 2 dni pred podujatím), aby sa lektorka mohla dostatočne pripraviť.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Janka

6.5.2021 o 16:37

Reagovať

Zamestnávateľ, ktorý vyplatí finančný príspevok na stravovanie pozadu (za mesiac apríl vo výplate za mesiac apríl, ktorá je uhradená zamestnancom napr. 14.5.2021) má byť zdanený a zaplatené z toho odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne? Čo s príspevkom zo sociálneho fondu, ktorý dopláca zamestnávateľom zamestnancom - má byť tiež zdanený alebo je oslobodený od dane?

Janka

6.5.2021 o 16:36

Reagovať

Zamestnávateľ, ktorý vyplatí finančný príspevok na stravovanie pozadu (za mesiac apríl vo výplate za mesiac apríl, ktorá je uhradená zamestnancom napr. 14.5.2021) má byť zdanený a zaplatené z toho odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne? Čo s príspevkom zo sociálneho fondu, ktorý dopláca zamestnávateľom zamestnancom - má byť tiež zdanený alebo je oslobodený od dane?

Iveta Havranová

6.5.2021 o 08:43

Reagovať

Otázka k FP na stravovanie:
Ako mám na výplatnej páske uvádzať finančný príspevok poskytovaný na nasledujúci mesiac?
Ako mám doúčtovať finančný príspevok za uplynulý mesiac?