Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky

Termín

6. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
7.-13. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zamestn.materských škôl, základných škôl, stredných škôl, spojených škôl

Kapacita:

100

Uzávierka:

05.05.2021

Variabilný symbol:

060705

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

ANOTÁCIA: Riaditeľ školy bez ohľadu na zriaďovateľa a bez ohľadu na právnu subjektivitu je podľa zákona o egovernmente orgánom verejnej moci (OVM) a teda povinný vydávať rozhodnutia elektronicky.

Na seminári sa budeme venovať praktickej stránke, ako konkrétne postupovať pri vydávaní rozhodnutí a čo všetko s takýmto vydávaním súvisí.

Prejdeme aj otázku pripravenosti školy na realitu a postupy dnes, existujúce informačné systémy a výhľady do budúcnosti.

PROGRAM SEMINÁRA:

 

Rozhodnutia v elektronickej podobe

•   súvisiaca legislatíva

•   elektronické schránky školy a rodičov - povinnosti a rozdiely

•   ako postupovať ak škola nemá právnu subjektivitu

Príprava na vydávanie rozhodnutí

•  certifikáty na podpisovanie - aké certifikáty sú pre školu a riaditeľa potrebné, kde a ako ich získať, kto na certifikáty nárok má a kto nemá, ako certifikáty používať

•   informačné systémy - aké IS na škole existujú, aké sú potrebné pri elektronickej komunikácii, prečo je potrebné systémy prepojiť

Vytváranie rozhodnutí

•   vytvorenie rozhodnutia ako elektronického úradného dokumentu

•   podpisovanie certifikátom

•   odosielanie rodičom

•   vytváranie listinného rovnopisu pre rodičov, ktorí nemajú el. schránku aktivovanú na doručovanie

•   vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí

•   ukladanie elektronického dokumentu na ďalšie použitie na právne úkony

Informačné systémy školy

Kontroly

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.


 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.