FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach,RO a PO zriadených obcou Nové!

Termín

22. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
23.-29. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí, nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrolóri, ost.záujemc

Kapacita:

500

Uzávierka:

21.04.2021

Variabilný symbol:

222304

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  1. Právna úprava zostavovania finančných výkazov FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04

2.    Príručka MFSR pre subjekty VS  (nová v roku 2020)  + metodické usmernenia MFSR

3.    Obsahová náplň finančných výkazov

4.    Zostavenie finančných výkazov

5.    Medzivýkazové kontroly finančných výkazov, dokument kontrol pre finančné a účtovné výkazy subjektov VS

6.    Prepojenie  IUZ na formulár vzájomných vzťahov – medzivýkazové kontroly

7.    Diskusia

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.