TRHOVÉ MIESTApodmienky predaja a poskytovania služieb - Zákon č. 178/1998 Z.Z.

Termín

13. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
14.-20. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, kontrolóri, poslanci, odborní zamestnanci, obcou poverené organizácie vykonávajúce túto agendu

Kapacita:

100

Uzávierka:

08.04.2021

Variabilný symbol:

131404

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Þ    problematika predaja potravín na trhových miestach,

Þ    povoľovanie trhových miest, povolenia na predaj na trhových miestach,

Þ    ambulantný predaj potravín, príležitostné trhy,

Þ    súčinnosť obce a príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,

Þ    predaj malého množstva potravín

Þ    špecifiká „ predaja z dvora“,

Þ    prijímanie všeobecne záväzných nariadení o predaji potravín na trhových miestach,

Þ    špecifiká predaja živých zvierat a burzy spoločenských zvierat

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.