eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinností obce/mesta, s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky *videoseminár* Posun termínu z 20.01.2021

Termín

4.-10. február 2021, Začiatok: 09:00

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia/primátori, kontrolóri, poslanci, zamestnanci miest, obcí

Kapacita:

500

Uzávierka:

04.02.2021

Variabilný symbol:

2001

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 • Elektronické schránky
  • typy schránok
  • stav schránok
  • lehoty doručenia
 • Elektronický podpis
  • spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať
  • formát elektronického podpisu
  • praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení
 • Elektronické formuláre a doložky
 • Elektronická registratúra
  • prijímanie podaní, ich spracovanie, znižovanie poplatkov za elektronické podania
  • vytváranie podaní (napríklad žiadostí o nenávratné finančné príspevky, podaní na exekučný súd, ...), posielanie rozhodnutí, odpovedanie na podania
 • Listinný rovnopis
  • Základné náležitosti
  • Centrálne úradné doručovanie
 • Modul dlhodobého ukladania
 • Zaručená konverzia
 • Oversi.gov.sk – jeden krát a dosť
 • Zverejňovanie
  • na slovensko. sk - elektronická úradná tabuľa
  • na vlastnom webovom sídle
 • Informačný systém pre automatizované spracovanie, dodávatelia
 • Kontroly
  • Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – UPVII

egovernment

prístupnosť webového sídla

 • Najvyšší kontrolný úrad SR - NKÚ
 • Transparency international Slovensko – TIS

 

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.