Mzdová účtovníčka na konci roka 2020 online webinár Nové! Webinár

Termín

30. november 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Kategória:

webinár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci miest, obcí a ich RO a PO, starostovia, riaditelia, kontrolóri, ostatní záujemcovia

Uzávierka:

29.11.2020

Variabilný symbol:

3011

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Ø Ukončenie pandemického roka 2020 v mzdovej a personálnej oblasti
  • ročná uzávierka ... na čo sa treba pripraviť, na čo nesmiete zabudnúť

v dovolenka

 • krátenie dovolenky, čo sa posudzuje resp. neposudzuje ako výkon práce
 • nevyčerpaná dovolenka za rok 2019, 2020, preplatená dovolenka
 • „prečerpaná“ dovolenka, ako sa má vysporiadať
 • dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa a ktorý do konca roka 2020 nedovŕši

najmenej 33 rokov veku

 • ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2020
 • povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím, náhradné plnenie
 • januárová výplata 2021 ... rozdiel oproti výplate za december 2020

 

 • Ø Minimálna mzda a mninimálne mzdové nároky v roku 2021
  • novela č.294/2020 Z.z. zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce
  • nový spôsob určovania výšky príplatkov od 1.1.2021

 

 • Ø Zákonník práce § 118 ... Mzda / plat pri príležitosti  obdobia letných dovoleniek a  vianočných sviatkov
  • 14. mzda / odmena v roku 2020
  • 13. a 14. mzda / odmena ... zmeny v roku 2021

 

 • Ø Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
  • problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2020
  • vysporiadanie príspevku na rekreáciu na prelome rokov 2020/2021
  • zmeny v poskytovaní príspevku na rekreácia zamestnancov v roku 2021

 

 • Ø Zákonník práce ... Osobitné a prechodné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu ... § 250b, §252o
  • rozvrhnutie pracovného času
  • čerpanie dovolenky
  • práca z domu homeworking
  • náhrada mzdy pri prekážke na strane zamestnávateľa najmenej 80%
  • pracovné zmluvy na dobu určitú

 

 • Ø Zákonník práce ... zmeny od 1.marca 2021
  • domácka práca a telepráca
  • dovolenka zamestnanca vo veku do 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa, prepočet zvýšenia dovolenky
  • stravovanie zamestnancov, zmeny v poskytovaní finančného príspevku
  • dohoda o brigádnickej práci študentov ... štatút žiaka strednej školy, štatút študenta vysokej školy
  • odborová organizácia ... podmienka pôsobenia u zamestnávateľa

 

 • Ø Novela zákona o cestovných náhradách
  • moratórium na úpravu stravného do 31.12.2021

 

 • Ø Zákon o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • daňový bonus na deti
  • príspevky na rekreáciu
  • príspevky na športovú činnosť dieťaťa

 

 • Ø Zákon o sociálnom poistení a iné súvisiace zákony
  • dôchodkový vek, predčasný starobný dôchodok ... od 1.11.2020 jednorazový doplatok k dôchodku
  • 13. dôchodok
  • minimálne dôchodky
  • prídavok na dieťa
  • materská
  • nová dávka ... tehotenské, tehotenské štipendium

 

 • Ø Ďalšie zmeny v zákonoch :
  • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
  • č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení
  • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti

č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.