Kontrola a prehľad nedostatkov pri ochrane osobných údajov a dokumentácii škôl *videoseminár* Zmena. Podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne

Termín

15.-21. december 2020, Začiatok: 09:00

Lektor:

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Cieľová skupina:

hlavný kontrolór obce/mesta, riaditeľ školy – ako štatutár (prevádzkovateľ) – zodpovedný za nedostatky, v príp

Uzávierka:

20.12.2020

Variabilný symbol:

1510

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.