ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre MATERSKÉ ŠKOLY/OBCE *elektronická schránka – mandátny certifikát – podanie žiadosti cez Slovensko.skonline WEBINÁR Aktuálne!

Termín

28. júl 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

online WEBINÁR

Cieľová skupina:

riaditelia MŠ s právnou subj., starostovia, zamestnanci obce (MŠ bez právnej subj.)

Kapacita:

200

Uzávierka:

28.07.2020

Variabilný symbol:

28071

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Obce, alebo rovno materské školy môžu žiadať úrad práce o preplatenia časti mzdy zamestnancov z dôvodu pandémie,
ale žiadať môžu len cez slovensko.sk od 15.7 do 30.8.2020
, bližšie informácie o podpore viď. priloha mailu,
žiadosť o poskytnute príspevku je tu https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_339127

Aby obec alebo škola mohla požiadať cez tento formulár na slovensko.sk, musia byť splnené dve podmienky:

 1. obec/škola musí mať zriadenú elektronickú schránku
 2. mať certifikáty na podpisovanie = mandátny certifikát pre riaditeľa školy

Uvedomujeme si, že pre viaceré materské školy je práca s elektronickou schránkou ešte problematická, pretože zatiaľ ani nie je povinná. V snahe pomôcť vám získať túto finančnú podporu sme pre vás pripravili WEBINÁR, kde získate praktické rady a návody priamo od Ing. Eriky Kusyovej:

PROGRAM  SEMINÁRA:

1. Zriadenie elektronickej schránky (MŠ s právnou subjektivitou; MŠ bez právnej subjektivity)

2. Certifikáty na podpisovanie – praktický postup ich vybavenia

 • ŽIADOSŤ
 • ZARIADENIA = karty
 • REQUEST pre pečať
 • PREBRATIE CERTIFIKATOV

3. Elektronická žiadosť cez www.slovensko.sk

 • praktický postup s ukážkou

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

 • Uzávierka prihlášok na webinár:  27. júl 2020 (webinár sa koná 28.7.2020 od 9.00 h)
 • Prístup k záznamu z webinára od 29.7.2020 – do 7.8.2020

 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Pri elektronickom vzdelávaní máme dohodnuté iné rozdelenie práce a všetky platby sa budú prijímať na jeden účet. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na webinár, ku ktorému sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC). Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie. Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk a video, preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, tj. od 8.30-8.55h
 • Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 7 dní. Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať.

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s  výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie je platcom DPH. Za člena na elektronické vzdelávanie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z webinára realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.