Odborné verejné obstarávanie (VO) Seminár je zrušený !

Termín

25. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektori:

JUDr. Miriam Slobodníková, JUDr. Juraj Tkáč

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia škôl, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci obcí, škôl a organizácií

Kapacita:

120

Uzávierka:

15.03.2020

Variabilný symbol:

2503

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

ü  verejné obstarávanie – základy a novinky platné od 1.1.2020

ü  sociálne verejné obstarávanie, sociálne aspekty VO

ü  zelené verejné obstarávanie

ü  plne elektronické VO

ü  MEAT a multikriteriálne VO

ü  Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.