Úplne nový zákon o Informačných technológiách vo verejnej správe. Zákon zavádza mnohé požiadavky v oblasti IT platí od 1.5.2019. Seminár je zrušený!

Termín

16. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Mgr. Michal Belohorec

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí, zamestnancov obcí, miest, organizácií a škôl, HK

Kapacita:

120

Uzávierka:

13.03.2020

Variabilný symbol:

1603

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 1. Od 1.5.2019 platí úplne nový zákon o Informačných technológiách vo verejnej správe. Zákon zavádza mnohé požiadavky v oblasti IT zasahujúce do:
 1. Obstarania
 2. Riadenia implantácie
 3. Nákupov
 4. Spôsobu nákupov
 5. Riadenia implantovaných IT riešení
 6. Výkazníctva voči ÚPVII
 7. Postavenie OVM teda aj obcí vo vzťahu k ÚPVII
 8. Vkladanie veľkého množstva dát do meta informačného systému
 9. Povinnosť vypracovania strategického dokumentu: Koncepcia rozvoja informačných systémov aj pre obce
 • Spôsobu obstarania, vývoja používania informačných technológií a informačných systémov
 • Definuje postavenie správneho orgánu (orgán vedenia) voči iným subjektom verejnej správy
 • Stanovuje povinnosti orgánov verejnej správy voči správnemu orgánu (orgán vedenia)
 • Zavádza nové pojmy
 • Pre územnú samosprávu opäť zavádza povinnosť mať vypracovanú a schválenú Koncepciu rozvoja

informačných technológií

 • Zavádza procesné riadenie pri obstaraní, vývoji a nákupe informačných technológií
 • Rozširuje svoju spôsobnom okrem verejnej správy aj na:
  • Zdravotné poisťovne
  • Stavovské komory a stavovské organizácie regulovanej profesie s povinným členstvom
  • Právnické osoby zriadené alebo založené orgánmi riadenia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.