Podávanie majetkových priznaní po novom a odmeňovanie volených funkcionárov

Termín

18. február 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Oxana Hospodárová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostov a primátorov, poslancov, zamestnancov obcí, miest, HK

Kapacita:

120

Uzávierka:

14.02.2020

Variabilný symbol:

1802

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

I. ZMENY V PRAVIDLÁCH NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ OD 1. 1. 2020 (starosta obce/primátor mesta, poslanci mestských a miestnych zastupiteľstiev)

1. Aktuálna právna  úprava  s účinnosťou od 01. 01. 2020

2. Podnikanie a nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností

3. Oznámenie osobného záujmu na rokovaní orgánu

4. Podávania oznámenia po novom

4.1. Zmena príslušného orgánu na podávanie oznámení

4.2. Termín podávania oznámení

4.3. Náležitosti oznámenia – predpísaný formulár

4.4. Zverejňovanie oznámení

5. Konanie vo veci oznámení

5.1. Lehoty

5.2. Sankcie

5.3. Zastavenie konania 6. Komisia  ochrany verejného záujmu (zloženie, úlohy)

II. ODMEŇOVANIE VOLENÝCH FUNKCIONÁROV

1. Odmeňovanie starostu/primátora - Finančné nároky starostu / primátora - Postup pri určovaní platu starostu

2. Odmeňovanie poslancov – zmeny od 1.2.2019 - Zásady odmeňovania poslancov  - Postup pri vzdaní sa odmeny poslancov - Podklady k poskytnutiu odmeny

3. Odmeňovanie zástupcu starostu / zástupcu primátora  - zmeny od 1.2.2019 - Rozdiel medzi odmenou a platom

4. Odmeňovanie hlavného kontrolóra

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.