povinné  zverejňovanie v elektronickej podobe – webové  sídlo a cuet  na www.slovensko.sk, pre  obce/ školy

Termín

6. február 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Erika Kusyová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, zamestnanci obcí, miest, hlavný kontrolór, riaditelia a zamestnanci škôl

Kapacita:

120

Uzávierka:

05.02.2020

Variabilný symbol:

0602

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

čo je to webové sídlo inštitúcie verejnej správy

požiadavky na webové sídlo inštitúcie

ako si skontrolovať webové sídlo

  • samokontrola zamestnancami

čo žiadať od dodávateľa webového sídla - čo vyžaduje legislatíva od inštitúcie

čo zverejňovať na webovom sídle

zverejňovanie na CUET - centrálnej úradnej elektronickej tabuli

ako zverejňovať dáta a dokumenty na webovom sídle

podpisy na elektronických dokumentoch

zverejňovanie datasetov

súvisiaca legislatíva

kontroly webových sídiel - ako sa pripraviť

  • UPVII
  • NKU
  • TIS

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.