Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme „pre obce a školy

Termín

4. február 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obci a miest, starostovia, kontrolóri, riaditelia a zamestnanci škôl aj neverejných (súkromných a

Kapacita:

120

Uzávierka:

03.02.2020

Variabilný symbol:

0402

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Od 1.1.2020 sa zvyšujú platové tarify, zamestnancom je treba vydávať nové platové dekréty. Novelu zákona č. 553/2003 Z. z.  sme zaradili do programu vzdelávania odmeňovania v nadväznosti na zmeny, ktoré sa udiali v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch.ü  Prehľad aktuálnej legislatívy k odmeňovaniu.

ü  Aktuálne znenie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

ü  Zvýšenie platový taríf pedagogických a odborných zamestnancov.

ü  Zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov.

ü  Špecifiká zaraďovania zamestnancov do platových tried a platových stupňov.

ü  Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová a náhradné voľno, doplatky k platom.

ü  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa a podnikové kolektívne zmluvy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.