Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmeny

Termín

31. január 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Peter Gallovič

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, zamestnanci obcí, miest, hlavný kontrolór, zamestnanci obecných podnikov a ostatní záu

Uzávierka:

30.01.2020

Variabilný symbol:

3101

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Prehľad platných právnych predpisov odpadového hospodárstva a rozsah
ich zmien od 1.7.2020

Prehľad ustanovení zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládky odpadov

Prehľad ustanovení zákona o odpadoch s poukázaním na posledné
schválené zmeny

Základné ustanovenia a základné pojmy

Základné povinnosti obcí pri nakladaní s odpadmi

Obce a rozšírená zodpovednosť výrobcov

Stavebné odpady a zodpovednosť za nakladanie s nimi

Komunálny odpad – zmeny v definíciách a zodpovednosti ako i nakladaní s nimi

Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania

Zodpovednosť za porušenie povinností

Prehľad ustanovení vykonávacích

predpisov a posledné zmeny

Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.