POSTUPY A KOMPETENCIE  PRI NAKLADANÍ  S MAJETKOM OBCE A PRI SPRÁVE MAJETKU OBCE

Termín

29. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Oxana Hospodárová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí, zamestnanci obcí, miest, VÚC, ostatní záujemcovia o túto problematiku, hlavní kontrolóri

Kapacita:

120

Uzávierka:

28.11.2019

Variabilný symbol:

2911

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

I. HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE

1. Kompetencie orgánov obcí.

2. Zásady hospodárenia s majetkom.

3. Postupy pri nakladaní s majetkom obcí.

4. Zákonné obmedzenia prevodu majetku obce.

5. Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za majetok obce.

6. Nedostatky v postupoch obce pri prevode  a prenájmoch majetku obcí.

II. SPRÁVA A OCHRANA ZVERENÉHO MAJETKU

1. Vznik správy majetku.

2. Náležitosti zriaďovacej listiny vo veci zvereného majetku.

3. Povinnosti správcu majetku.

4. Prenájom zvereného majetku

III. EVIDENCIA A INVENTARIZÁCIA MAJETKU

1. Evidencia majetku.

2. Inventarizácia majetku.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.