Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR

Termín

27. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

JUDr. Maroš Bučko

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí zabezpečujúci túto agendu, vedúci zamestnanci

Uzávierka:

26.11.2019

Variabilný symbol:

2711

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Výklad zákona č. 253/1998 Z. z.  o hlásení pobytu

občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších

predpisov

- Všeobecné informácie k problematike hlásenia pobytu

občanov

- Nové informácie pre pracovníkov ohlasovní

- Štruktúra zákona

- Výklad základných pojmov

- Hlásenie trvalého a prechodného pobytu

- Práva a povinnosti ohlasovne pobytu

- Zmeny v informačnom systéme MV SR Centrálna ohlasovňa

- Doterajšie novelizácie zákona

- Poukázanie na nedostatky zistené v dôsledku

kontrolnej činnosti

- Aplikačná prax a aktuálne problémy

- Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.