Riadenie materskej školy *nové požiadavky* Zmena miesta: „ Zlatý býk“ za hotelom Družba

Termín

12. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektori:

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia riaditeľov MŠ, zástupcovia zriaďovateľov MŠ

Kapacita:

100

Uzávierka:

11.11.2019

Variabilný symbol:

1211

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Aktuálne zmeny v riadení materskej školy

– práva a povinnosti riaditeľa materskej školy v nadväznosti na povinné predprimárne vzdelávani

2. Povinné predprimárne vzdelávanie – nové požiadavky

3. Odpovede na aktuálne otázky súvisiace s predprimárnym vzdelávaním a činnosťou samosprávnych orgánov v materskej škole.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.