Daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok

Termín

21. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Iveta Ištoková

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, VÚC, hlavní kontrolóri, starostovia

Kapacita:

120

Uzávierka:

18.10.2019

Variabilný symbol:

2110

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

ü   druhy miestnych daní a poplatok za KO a DSO

ü   predmet dane/poplatku

ü   daňovník/poplatník

ü   základ dane/poplatku

ü   sadzba dane/poplatku

ü   oslobodenia a zníženia od dane a poplatku

ü   splnomocnenia pre správcov dane/poplatku

 

 

  1. Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona

č. 447/2015 Z. z.

ü   predmet poplatku

ü   negatívne vymedzenie poplatku

ü   poplatník

ü   sadzba poplatku

ü   výpočet poplatku

ü   použitie poplatku

  1. Novela zákona o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO
  2. Novela miestneho poplatku za rozvoj
  3. Riešenie konkrétnych problémov z praxe

VZN k miestnym daniam a poplatkom

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.