OBEC a KATASTER

Termín

6. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektori:

JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Iveta Ivanocová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, prednostovia, vedúci zamestnanci, zamestnanci obcí, miest, stavebných úradov a ostatní

Uzávierka:

04.11.2019

Variabilný symbol:

0611

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • povinnosti obce ku katastru nehnuteľností
    • nová povinnosť  obcí od 1.10.2019 zo zákona 215/1995 Z.z. a vyhl. 276/2019 Z.z. zapisovať údaje z kolaudačných rozhodnutí a to aj spätne
    • sankcie, ktoré hrozia pri nesplnení, pravdepodobnosti ich ukladania
  • kataster - funkcionalita a materiálna publicita katastra
  • katastrálne konanie + zmeny oproti minulosti
  • práva obce na údaje katastra - nové - stotožnené listy vlastníctva, súpis nehnuteľností, sledovanie zmien
  • riešenie aktuálnych problémov + diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.