SEMINÁR pre HLAVNÝCH KONTROLÓROV

Termín

29. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Oxana Hospodárová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

Hlavní kontrolóri, zamestnanci obcí, miest, VÚC, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Uzávierka:

27.10.2019

Variabilný symbol:

2910

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Preverovanie oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. – povinností HK (povinná smernica obce)

2. Kontrola  na úseku  cestových náhrad

-          Zákon o cestovných náhradách

-          Zmeny na úsek cestovných náhrad

-          Ciele kontroly na úseku cestovných náhrad

3. Špecifiká pracovno-pravých vzťahov HK

-          Zadávanie úloh hlavnému kontrolórovi starostom

-          Čerpanie náhradného voľna za účasť na komisii

-          Zamestnanecké benefity pre hlavného kontrolóra

-          Súhlas zamestnávateľa s výkonom funkcie HK

4. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-          zmeny v poskytovaní dotácií

-          zmeny v nadobúdaní majetku obcí mimovládnymi neziskovými organizáciami

5. Zaručená elektronická fakturácia - informácia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.