Povinnosti obcí  pri úprave chovu hospodárskych zvierat  * zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti * Spojenie seminárov - Košice 10.10.2019

Termín

11. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

JUDr. Bohuslav Harviľák

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí zaoberajúci sa agendou odchytov túlavých zvierat, útulkov a karanténnych staníc a likvidácie

Kapacita:

120

Uzávierka:

04.10.2019

Variabilný symbol:

1110

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti. 
Povinnosti pri zabezpečovaní trvalého označenia psov - čipovanie. 
Oznamovacia povinnosť obcí v súvislosti s trvalým označením psov.  
Trvalé označovanie psov u vlastníkov v hmotnej núdzi a osôb s minimálnym dôchodkom - informácia. 
Požiadavky na zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. 
Požiadavky pri zabezpečovaní odchytov túlavých zvierat na území obce a pri ich umiestňovaní do karanténnych staníc.  Požiadavky na osoby schválené na odchyt túlavých zvierat a na osoby spôsobilé na odchyt. 
Prechod vlastníctva túlavého zvieraťa na obec. 
Povinnosti karanténnych staníc a útulkov vo vzťahu k obciam. 
Registrácia chovov hospodárskych zvierat.  
Všeobecne záväzné nariadenia o chove zvierat v obci.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.