Manažment a aplikačná prax školskej jedálne

Termín

16. september 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektori:

Ing. Silvia Tokárová, Mária Pancuráková

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

vedúce školských jedální, hlavné kuchárky, kuchárky, zamestnanci ŠJ, štatutári a zamestnanci zriaďovateľov

Kapacita:

120

Uzávierka:

13.09.2019

Variabilný symbol:

1609

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Manažovanie školskej jedálne v školskom roku 2019/2020

Aplikácia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách

➢ Praktická prevádzka školskej jedálne v školskom roku 2019/2020

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.