Školská jedáleň - jej organizácia a prevádzka z pohľadu hygienických požiadaviek

Termín

26. august 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Hubaľová Henrieta

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

vedúce školských jedálni, vedúce kuchárky, školské úrady

Kapacita:

100

Uzávierka:

23.08.2019

Variabilný symbol:

2608

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.