Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou

Termín

14. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Kasmanová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómky obcí, škôl a školských zariadení, mestských organizácií, RO a PO, HK obcí

Uzávierka:

11.10.2019

Variabilný symbol:

1410

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Právna úprava zostavovania finančných výkazov FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04
  2. Manuál k obsahu finančných výkazov + metodické usmernenia MFSR
  3. Obsahová náplň finančných výkazov
  4. Zostavenie finančných výkazov
  5. Medzivýkazové kontroly finančných výkazov
  6. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.