Správa registratúry a povinnosti obce *nielen pre novo začínajúcich*

Termín

7. marec 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Mestský úrad, Ulica Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

Lektor:

Mgr. Ľubica Kováčová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia/ -ky (nielen novozvolení/-é), zamestnanci obce, kontrolóri (skupina do 40 účastníkov)

Kapacita:

40

Uzávierka:

06.03.2019

Variabilný symbol:

0703

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Formálna úprava záznamov
  2. Registratúrny poriadok a plán
  3. Správca registratúrneho strediska
  4. Registratúrne stredisko
  5. Vyraďovacie konanie elektronicky
  6. Odovzdanie archívnych dokumentov do archívu
  7. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.