Správa registratúry a nové povinnosti *školy, školské zariadenia, organizácie obce* zmena termínu a miesta (presun na 7.3.2019 MsÚ, Ul. Daxnera 87 Vranov n/Topľou)

Termín

6. marec 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Mestský dom kultúry, salónik príz., M.R.Štefánika 875/200, 093 16 Vranov nad Topľou

Lektor:

Mgr. Ľubica Kováčová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl, zamestnanci škôl a školských zariadení, zamestnanci mestských organizácií,

Kapacita:

40

Uzávierka:

05.03.2019

Variabilný symbol:

0603

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Formálna úprava záznamov
  2. Registratúrny poriadok a plán
  3. Správca registratúrneho strediska
  4. Registratúrne stredisko
  5. Vyraďovacie konanie elektronicky
  6. Odovzdanie archívnych dokumentov do  archívu
  7. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.