Ekonomické minimum pre volených predstaviteľov, zamestnancov samosprávy a ich zariadení Program doplnený o nov. zák. o finančnej kontrole"

Termín

5. marec 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Oxana Hospodárová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

pre volených starostov, poslancov, zamestnancov miest, obcí a ich zamestnancov

Kapacita:

120

Uzávierka:

03.03.2019

Variabilný symbol:

0503

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Rozpočet a rozpočtové hospodárenie obce

-          Postavenie o obsah rozpočtu obce

-          Rozpočtový proces

-          Peňažné fondy obce

-          Záverečný účet obce

-          Pravidlá rozpočtového hospodárenia

-          Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

-          Osobitosti hospodárenia obcí

-          Ozdravný režim a nútená správa

Hospodárenie s majetkom obce

-          Kompetencie orgánov obcí

-          Zásady hospodárenia s majetkom (povinný vnútorný predpis obcí)

-          Predaj majetku obce

-          Prenájom majetku obce

Organizácie obce

-          Rozpočtové organizácie

-          Príspevkové organizácie

-          Obchodné organizácie

-          Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií

Kontrola hospodárenia s financiami a s majetkom obce

Kompetencie orgánov obce a zamestnancov obce

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.