Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených  časť II.

Termín

18. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektori:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

nielen pre novozvolených starostov, poslancov, zamestnancov miest a obcí

Kapacita:

120

Uzávierka:

15.02.2019

Variabilný symbol:

1802

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

PROGRAM  SEMINÁRA:

- Postavenie obce, jej územie a obyvatelia (obec ako právnická osoba, územné zmeny, práva a       povinnosti obyvateľov obce) - Kompetenčné  právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva - Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť - Komisie, rada- úlohy a kompetencie - Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť - Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom - Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.