Diár samosprávy 2020

Autor:

Asociácia vzdelávania samosprávy

Obsah:

niekoľko pomôcok k systému verejnej správy;

kalendárium 2020: ročné, týždenné (1 týždeň = dvojstrana), denné;

adresáre: Regionálnych vzdelávacích centier  - členov AVS, ústredných orgánov,

ministerstiev, úradov samosprávnych krajov, profesijných združení samosprávy, RZ ZMOS a i;

citáty a zrnká múdrosti;

priestor na základné údaje o obci/meste, inštitúcií, iné údaje;

praktické pomôcky: abecedný zoznam mien, osobný adresár, poštové a telefónne smerové čísla,

štátne sviatky, školské prázdniny, dôležité telefónne čísla a iné;

voľné listy na poznámky z pracovných rokovaní, porád a pod.;

prehľadný kalendár na rok 2021.

Cena:

7.00 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Zaslať pokiaľ možno OBRATOM, najneskôr však do 13. septembra 2019

cez elektronickú objednávku na www.rvcvychod.sk ,Michalovce, v časti Publikácie a študijné materiály

resp. na priloženej záväznej objednávke mailom na rvcmichalovce@gmail.com